Bộ Slime Mây Cơ Bản

90,000 VNĐ

Availability: In Stock

Category:

Slime Mây Màu Trắng + Charm Ngẫu Nhiên + 1 Vỉ 5 Màu